Patomorfologia III

Pathomorphology III

2024L

Kod przedmiotu04SJO-PATIII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia zwierząt, histologia, fizjologia, patofizjologia
Wymagania wstępneUzyskanie zaliczeń z przedmiotów anatomia zwierząt, histologia, fizjologia, patofizjologia
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTreści wykładów z patomorfologii III obejmują zmiany morfologiczne stwierdzane badaniem sekcyjnym, powstające w narządach i tkankach bydła, świń, owiec, kóz, koni, zwierząt mięsożernych i królików w przebiegu chorób zakaźnych i inwazyjnych. Uwzględniają również etiopatogenezę chorób zakaźnych oraz możliwości wykorzystania badań histopatologicznych i sekcyjnych w diagnostyce chorób zakaźnych różnych gatunków zwierząt.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:W trakcie ćwiczeń praktycznych student zapoznaje się ze zmianami morfologicznymi w narządach i tkankach bydła, świń, koni, owiec, kóz, zwierząt mięsożernych i królików, powstającymi w przebiegu wybranych chorób zakaźnych bakteryjnych, wirusowych, prionowych, grzybiczych oraz inwazyjnych. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:W trakcie ćwiczeń praktycznych student zapoznaje się ze zmianami morfologicznymi w narządach i tkankach bydła, świń, koni, owiec, kóz, zwierząt mięsożernych i królików, powstającymi w przebiegu wybranych chorób zakaźnych bakteryjnych, wirusowych, prionowych, grzybiczych oraz inwazyjnych.
Cel kształceniaCelem zajęć nauczenie: rozpoznawania zmian sekcyjnych w tkankach i narządach zwierząt w przebiegu wybranych chorób zakaźnych;identyfikacji chorób zakaźnych na podstawie stwierdzonych zmian patomorfologicznych w tkankach i narządach podczas badania sekcyjnego zwierząt; sporządzania prawidłowego raportu z badania sekcyjnego.
Literatura podstawowa1) Kaszubkiewicz C., Patomorfologia chorób zakaźnych zwierząt, Wyd. Akademii rolniczej we Wrocławiu, 2002 2) Gliński Z, Kostro K, Choroby zakaźne psów i kotów, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2005 3) Gliński Z, Kostro K, Choroby zakaźne zwierząt 3, Choroby trzody chlewnej z elementami zoonoz, Lublin : Wydaw. Akademii Rolniczej, 2004 4) Gliński Z, Kostro K, Wołoszyn S, Choroby zakaźne zwierząt cz. 2 Grzybice, Lublin : Wydaw. Akademii Rolniczej, 2000 5) Gliński Z, Kostro K, Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii i zoonoz, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, 2011 6) Madej JA, Rotkiewicz T, Nozdryn-Płotnicki Z., Patologia szczegółowa zwierząt., Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2007 7) Kostro K, Gliński Z., Choroby Królików. Podstawy chowu i hodowli., Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, 2005 8) Winiarczyk S, Grądzki Z., Choroby zakaźne zwierząt domowych z elementami zoonoz., Dział Wydawnictw Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Lublin; Puławy, 2002 9) Greene CE., Choroby zakaźne psów i kotów., Galaktyka, Łódź, 2010
Literatura uzupełniająca1) Frymus T., wyd. Si-Ma Warszawa, Choroby zakaźne psów, 1999r., tom 2) Maxie MG, wyd. Elsevier, Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals (6th ed.) Vol. 1, 2, 3, 2015r., tom 3) Zachary JF, McGavin M.D.MD., wyd. Mosby, Pathologic Basis of Veterinary Disease, Expert Consult; 6th ed., 2016r., tom 4) Frymus T., wyd. Oficyna Wydawnicza Fundament, Wirusowe, bakteryjne, grzybicze i prionowe choroby kotów, 2019r., tom
Uwagi