Patofizjologia

Pathophysiology

2023Z

Kod przedmiotu04SJO-PATO
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia i fizjologia zwierząt, biochemia
Wymagania wstępneprzedmiot sekwencyjny - zaliczenie II roku studiów na kierunku medycyna weterynaryjna
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują: mechanizmy i morfologię uszkodzeń komórki, śmierć komórki, adaptacyjne reakcje komórki na stres, zaburzenia hemodynamiczne, zapalenia i naprawa tkanek, zaburzenia hormonalne (m.in. przysadka, tarczyca, trzustka. gonady), wpływ czynników fizycznych na organizm, patofizjologia układu sercowo-naczyniowego.
Opis wykładówWykłady obejmują wiadomości z patofizjologii ogólnej i szczegółowej (narządowej). Patofizjologia ogólna – problematyka z zakresu nozologii, patogenezy, etiologii chorób, mechanizmów ogólnoustrojowych (m.in. gorączka, alergia, niedobory witamin, zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i przemiany materii). Patofizjologia szczegółowa obejmuje zaburzenia w układach: nerwowym, kostno-szkieletowym, krwiotwórczym, krążenia, oddechowym, pokarmowym oraz moczowym. Omawiane jest zagadnienie nowotworzenia oraz patomechanim wstrząsu.
Cel kształceniaprzekazanie wiedzy na temat pojęć ogólnych, związanych z nozologią, etiologią i patogenezą, czyli naukami o mechanizmach powstawania, rozwoju i zejścia procesów chorobowych, wchodzących w zakres patofizjologii ogólnej i szczegółowej, stanowiącej pomost między medycznymi naukami podstawowymi takimi jak anatomia, fizjologia i biochemia zwierząt a klinicznymi (położnictwo, choroby wewnętrzne, chirurgia, diagnostyka).
Literatura podstawowa1) R. Fitko, Patofizjologia zwierząt, PWRiL, 1991 2) R. Fitko, Zarys patofizjologii zwierząt, Wydawnictwo ART, 1998 3) S. Maśliński, R. Ryżewski, Patofizjologia., t. 1-2, PZWL, 2013 4) Zachary J.F., Pathologic basis of veterinary disease., Mosby, 2016 5) Dunlop R.H., Veterinary pathophysiology., Blackwell Publishing, 2004 6) Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C., Robbins basic pathology., Elsevier, 2017
Literatura uzupełniająca1) Freeman K.P., Klenner S., wyd. Crc Press_Taylor & Francis Group, Veterinary clinical pathology - a case-based approach, 2015r., tom 2) Huether S.E., McCance K.L., wyd. Mosby, Understanding pathophysiology., 2016r., tom 3) Stockham S.L., Scott M., wyd. Blackwell Publishing, Fundamentals of veterinary clinical pathology., 2008r., tom 4) Guzek J.W.,, wyd. PZWL, Patofizjologia człowieka w zarysie., 2002r., tom 5) Cowell R.L., wyd. Elsevier, Veterinary clinical pathology secrets., 2004r., tom
Uwagi