Patomorfologia I

Pathomorphology I

2023L

Kod przedmiotu04SJO-PATOI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia, histologia
Wymagania wstępneznajomość anatomii prawidłowej i histologii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTreści wykładów z patomorfologii I obejmują zmiany morfologiczne stwierdzane badaniem mikroskopowym powstające u zwierząt w narządach i tkankach w przebiegu chorób będących wynikiem zaburzeń genetycznych, metabolicznych, immunologicznych oraz zaburzeń w krążeniu. Wykłady obejmują tematykę zmian mikroskopowych obserwowanych w przebiegu zarówno chorób zakaźnych (również – inwazyjnych), jak i niezakaźnych. Ponadto, uwzględniają etiopatogenezę zaburzeń morfologicznych oraz możliwości wykorzystania badań histopatologicznych w diagnostyce chorób zwierząt (zakaźnych, niezakaźnych, nowotworowych).,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:W trakcie ćwiczeń praktycznych student zapoznaje się ze zmianami morfologicznymi w tkankach i narządach w przebiegu chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych (w tym – nowotworowych) zwierząt. W trakcie ćwiczeń student praktycznie wykonuje badania histopatologiczne oraz uczy się rozpoznawania zmian patomorfologicznych w narządach i tkankach bydła, koni, psów, kotów, owiec, trzody chlewnej i drobiu w przebiegu zaburzeń rozwojowych, zaburzeń krążenia, zmian wstecznych, zapaleń, zmian postępowych i nowotworów.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:W trakcie ćwiczeń praktycznych student zapoznaje się ze zmianami morfologicznymi w tkankach i narządach w przebiegu chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych (w tym – nowotworowych) zwierząt. W trakcie ćwiczeń student praktycznie wykonuje badania histopatologiczne oraz uczy się rozpoznawania zmian patomorfologicznych w narządach i tkankach bydła, koni, psów, kotów, owiec, trzody chlewnej i drobiu w przebiegu zaburzeń rozwojowych, zaburzeń krążenia, zmian wstecznych, zapaleń, zmian postępowych i nowotworów.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nauczenie rozpoznawania zmian morfologicznych w tkankach i narządach powstających pod wpływem czynników fizycznych, biologicznych i chemicznych oraz wykorzystywania metod badania histopatologicznego do diagnostyki chorób zwierząt.
Literatura podstawowa1) J.A. Madej, T. Rotkiewicz, Patologia ogólna zwierząt, UWM, 2011 2) T. Rotkiewicz (red.), Patomorfologia komórek i tkanek zwierząt, UWM, 2010 3) Kumar V., Abbas AK, Aster J, pod redakcją Olszewskiego W.T. , Robbins Patologia 2nd ed., Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014 4) J.F. Zachary, M.D. McGavin, Pathologic Basis of Veterinary Disease 5th ed., Mosby, 2012 5) J.F. Zachary, M.D. McGavin, Pathologic Basis of Veterinary Disease Expert Consult 6th ed., Mosby, 2016
Literatura uzupełniająca1) J. Rothuizen et al., wyd. Elsevier, WSAVA Standards for Histological and Clinical Diagnosis of Canine and Feline Liver Diseases, 2006r., tom 2) R.L. Cowell, R.D. Tyler, J.H. Meinkoth, D.B. De Nicola, wyd. Mosby, Diagnostic cytology and hematology of the dog and cat, 2008r., tom 3) G. Kanel, J. Korula , wyd. Saunders, Atlas of Liver Pathology 3rd ed. , 2010r., tom 4) Meuten DJ, ed, wyd. Blackwell, Tumors in Domestic Animals. 5th ed. , 2017r., tom 5) F. Cian, K. Freeman, wyd. CRC Press, Veterinary Cytology: Dog, Cat, Horse and Cow (Self-Assessment Colour Review) 2nd ed. , 2017r., tom 6) S.A. Geller, L.M. Petrovic, wyd. Wyd.Lippincott Williams & Wilkins, Biopsy interpretation of the liver, 2009r., tom 7) R.L. Cowell, R.D. Tyler, wyd. Mosby, Diagnostic Cytology and Hematology of the Horse.2nd ed. , 2002r., tom 8) S.J. Withrow, wyd. Elsevier, Withrow and MacEwens's Small Animal Clinical Oncology, 2012r., tom
Uwagi