Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej I

Veterinary inspection practice I

2024L

Kod przedmiotu04SJO-PIWI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającemikrobiologia, toksykologia,higiena mleka, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, administracja wet., ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń,
Wymagania wstępnewiedza teoretyczna z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńWICZENIA: brak
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNabycie praktycznych umiejętności w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad żywnością zwierzęcego pochodzenia.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-