Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej II

Veterinary inspection practice II

2025L

Kod przedmiotu04SJO-PIWII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającemikrobiologia, toksykologia, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, administracja wet., higiena mleka, ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń, praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej po IV roku, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
Wymagania wstępneznajomość zagadnień z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńWICZENIA: brak
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNabycie praktycznych umiejętności w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad żywnością zwierzęcego pochodzenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiPraktyczne zapoznanie się z pracą lekarza weterynarii w Inspekcji Weterynaryjnej. Zapoznanie się z przepisami BHP i strukturą Inspektoratu, oraz Zakładu produkcyjnego. Praktyczne zapoznanie się ze sposobem wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej nad produkcją pierwotną. Zapoznanie się z profilem i technologią produkcji w danym zakładzie. Praktyczne zapoznanie się ze stosowanymi metodami mycia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn i narzędzi w zakładzie oraz kontrolą skuteczności tych procesów. Praktyczne zapoznanie się z obowiązującymi w danym zakładzie przetwórczym systemami zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Poznanie praktycznych czynności inspektora IW sprawującego nadzór nad przetwórstwem żywności zwierzęcego pochodzenia, oraz obowiązującej dokumentacji.