Praktyka hodowlana

Breeding practice

2022L

Kod przedmiotu04SJO-PRH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaPraktyka hodowlana jest nieodłącznym elementem przygotowania do wykonywania zawodu. Obejmuje ona swym zakresem poznanie praktycznych aspektów postępowania lekarsko-weterynaryjnego oraz zootechnicznego na fermach produkcji zwierzęcej.
Literatura podstawowa1) nie dotyczy, nie dotyczy, nie dotyczy, nie dotycz
Literatura uzupełniająca
Uwaginie dotyczy