Praktyka kliniczna I

Clinical practice I

2024L

Kod przedmiotu04SJO-PRKI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzająceDiagnostyka kliniczna i laboratoryjna, choroby koni, psów, kotów oraz zwierąt gospodarskich.
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna z zakresu chorób zwierząt.
Opis ćwiczeńAWODOWE:ĆWICZENIA: Zajęcia praktyczne w wybranych lecznicach dla zwierząt
Opis wykładówprzedmiot nie obejmuje wykładów
Cel kształceniaNabycie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia chorób zwierząt.
Literatura podstawowa1) Niemand H.G., Suter P.F.,, "Praktyka kliniczna: Psy.", t. 1, wyd. Galaktyka,, 2003r.,, s. 1-200 2) Horzinek M.C., Schmidt V., Lutz H, "Praktyka kliniczna: Koty, t. 1, Galaktyka,, 2007r, s. 1-150 3) Dirksen G.,., , Choroby wewnętrzne i chirurgia bydła.", , t. 1, Galaktyka, 2004r., .", s. 1-550 4) Olaf Dzietz, Praktyka kliniczna - konie., t. 1, Galaktyka, 2008, s. 1-450
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagibrak