Prewencja weterynaryjna I

Veterinary prevention I

2025Z

Kod przedmiotu04SJO-PWET
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceCały program studiów
Wymagania wstępneznajomość wszystkich przedmiotów w ramach programu studiów
Opis ćwiczeńPRAKTYCZNE:Pomiary oświetlenia, temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach inwentarskich; ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Termoregulacja i temperatura u zwierzęta; Wilgotność w pomieszczeniach inwentarskich; Ochładzanie w pomieszczeniach inwentarskich, ruch powietrza, zapylenie powietrza i mikroflora powietrza w pomieszczeniach inwentarskich. Szkodliwe domieszki gazowe i wentylacja pomieszczeń inwentarskich; Ciepłochronność budynków inwentarskich; Monitoring obecności szkodników.
Opis wykładówIA PRAKTYCZNE:Pomiary oświetlenia, temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach inwentarskich; ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Termoregulacja i temperatura u zwierzęta; Wilgotność w pomieszczeniach inwentarskich; Ochładzanie w pomieszczeniach inwentarskich, ruch powietrza, zapylenie powietrza i mikroflora powietrza w pomieszczeniach inwentarskich. Szkodliwe domieszki gazowe i wentylacja pomieszczeń inwentarskich; Ciepłochronność budynków inwentarskich; Monitoring obecności szkodników. -
Cel kształceniaNauczenie charakterystyki warunków utrzymania zwierząt. Zdrowie stada. Wymogi higieniczne w chowie zwierząt produkcyjnych. Programy profilaktyczne dla poszczególnych gatunków zwierząt. Szerszym celem przedmiotu jest nauczenie umiejętności szeroko pojętej analizy, stanu zdrowotnego zwierząt, umiejętność wyciągania wniosków i opracowywanie programów strategicznych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Prawodawstwo krajowe i unijne, "Rozporządzenia, dyrektywy", , tom 2) Wiedza z całego programu studiów , "Wcześniej obowiązująca literatura"., tom
Uwagi