Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich II

Reproduction and obstetrics of farm animals II

2024L

Kod przedmiotu04SJO-RIPZGII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceantomia, fizjologia , hodowla , patofizjologia, diagnostyka kliniczna
Wymagania wstępnewiedza z zakresu anatomii,histologii, fizjologii i hodowli zwierząt, umiejętność klinicznego badania zwierząt
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z badaniem klinicznym wymienia, pobieraniem prób mleka do badania bakteriologicznego, sposobami podawania leków dowymieniowych (krowy), z budową urządzeń udojowych i systemów pozyskiwania mleka, wpływu doju mechanicznego na występowanie zapaleń wymienia. Studenci poznają metody chirurgiczne wykorzystywane w opracowaniu ran strzyków i wymienia (narządy wyizolowane) oraz sposoby przygotowania krów do wykonania zabiegów chirurgicznych na wymieniu. Poznają także przyczyny, diagnozowanie i leczenie schorzeń wymienia u małych przeżuwaczy (kozy, owce) i trzody chlewnej.
Opis wykładówGeneralnym celem wykładów jest zapoznanie studentów z anatomią i fizjologią gruczołu mlekowego, czynnikami ryzyka prowadzącymi do wystąpienia mastitis, oraz patogenami wywołującymi je, a także funkcjonowaniem układu immunologicznego w gruczole mlekowym. Poznają obraz kliniczny różnych typów zapalenia wymienia (podkliniczne, kliniczne, przewlekłe), metody terapii oraz profilaktyki tych schorzeń z uwzględnieniem zmieniających się przepisów prawnych. Poznają zasady tworzenia programów ograniczających występowanie mastitis w stadach w zależności od wywołujących je drobnoustrojów.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu fizjologii i patologii gruczołu mlekowego zwierząt gospodarskich (bydło, małe przeżuwacze, trzoda chlewna)
Literatura podstawowa1) Philpet, W.N., Nickerson S-C, Zwyciężyć w walce z mastitis , Westfalia Surge Polska Sp. Zoo , 2006, s. 1-183 2) Kurek, C.,Rutkowiak, B, "Schorzenia wymienia krów, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, , 1997r, s. 1-240 3) Smulski S. , Mastitis u bydła mlecznego , Elamed, Katowice , 2014 4) Malinowski, E, Przyczyny, leczenie i zapobieganie mastitis u krów", , Piwet, Puławy, 1997, s. .1-94 5) Pejsak, Z., "Ochrona zdrowia świń", PWRol., Poznań, 2007, s. 18-653
Literatura uzupełniająca1) Szweda, W, Janowski T. , wyd. Wyd. ART , Szczegółowa patologia i terapia chorób świń , 1997r., tom 2) Blowey R., Edmonson P. , wyd. Farming Press Books , Mastitis control in dairy herds , 2000r., tom
Uwagi