Rozród i położnictwo koni I

Reproduction and obstetrics of horses I

2024L

Kod przedmiotu04SJO-RPKI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia,patofizjologia, hodowla koni
Wymagania wstępneznajomość anatomii i fizjologii układu rozrodczego klaczy, a także ogólnej patofizjologii i hodowli koni
Opis ćwiczeńĆwiczenia prowadzone są równolegle z wykładami, stanowiąc częściowe ich uzupełnienie i nastawione są na praktyczne poznawanie przez studentów zaburzeń ginekologiczno-położniczych u klaczy. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się a anatomią i fizjologią układu rozrodczego (narządy wyizolowane), z badaniem ginekologicznym wraz z badaniem ultrasonograficznym narządu rodnego (narządy wyizolowane oraz zwierzęta dydaktyczne) oraz badaniami dodatkowymi stosowanymi w ginekologii u klaczy (wziernikowanie, histeroskopia, płukanie macicy, pobieranie wymazów do badania cytologicznego i bakteryjnego, pobieranie biopsji endometrium). Studenci uczą się wykonywać zabieg plastyki krocza (tzw. zabieg Caslika) oraz znieczulenie zewnątrzoponowe. Studenci uczą się jak i kiedy przeprowadzić diagnostykę ciąży oraz jak monitorować przebieg ciąży u klaczy.
Opis wykładówWykłady będą podzielone na bloki tematyczne. Pierwszy blok zaczyna się omówieniem specyfiki rozrodu klaczy, wynikającej z odmienności anatomicznych i fizjologicznych narządu rozrodczego klaczy, jej sezonowości, skłonności do ciąż bliźniaczych i zwiększonego odsetka wczesnych śmierci zarodkowych. Następnie omawiane są zagadnienia związane z rują i owulacją, z metodami ich indukcji oraz sposobami synchronizacji. Zaburzenia jajnikowe oraz ich wpływ na przebieg cyklu i zapładnialność w powiązaniu z praktycznym zastosowaniem terapii hormonalnej w rozrodzie koni kończy blok poświęcony funkcjonowaniu jajników. Kolejny blok poświęcony jest zaburzeniom ze strony macicy oraz różnym sposobom i metodom diagnostycznym i terapeutycznym, użytym w ginekologii koni. Kolejny dział poświęcony jest zapłodnieniu, rozwojowi ciąży, metodom jej diagnozowania oraz stratom ciąży – przez wczesne resorbcje i późne ronienia. Ostatni wykład zawiera informacje niezbędne do przeprowadzenia embryo transferu.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z fizjologią i patologią rozrodu klaczy oraz z umiejętnością zastosowania pomocy porodowej.
Literatura podstawowa1) Kosiniak-Kamysz K., Wierzbowski S.,, "Rozród koni", Drukrol w Krakowie, s, 2004, s. .11-298 2) Dietz, O., Huskamp, B, "Praktyka kliniczna: konie", , Galaktyka, 2008, s. 631-713 3) Tischner, M., Kosiniak-Kamysz, K., Kierowany rozród koni, Drukrol w Krakowie, 1996, s. 1-204 4) Jackson, Peter G.G., Położnictwo Weterynaryjne, Elsevier, 2004, s. 1-255
Literatura uzupełniająca1) Bielański, W, wyd. PWRiL, Rozród zwierząt, 1979r., tom , 1-489s. 2) Bielański, A., Tischner, M, wyd. Drukrol w Krakowie, "Biotechnologia rozrodu zwierząt , 1997r., tom , 1-631s. 3) Blanchard, Terry i wsp., wyd. Mosby, Manual of Equine Reproduction, 2003r., tom , 1-253s.
Uwagi