Rozród i położnictwo koni II

Reproduction and obstetrics of horses II

2025Z

Kod przedmiotu04SJO-RPKII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia,patofizjologia, hodowla koni
Wymagania wstępneznajomość anatomii i fizjologii układu rozrodczego klaczy, a także ogólnej patofizjologii i hodowli koni
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykłady z położnictwa dotyczą fizjologii i patologii porodu, sposobów rozwiązywania ciężkich porodów a także etiopatogenezy i terapii zatrzymania błon płodowych. Dział ten uzupełnia wykład o schorzeniach gruczołu mlekowego u klaczy.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Studenci poznają plan badania położniczego, nieprawidłowe ułożenia, położenia i postawy płodu (pracują na fantomie i martwych płodach). Pomoc porodowa bezkrwawa omawiana jest praktycznie w specjalnych fantomach z użyciem źrebiąt martwo urodzonych. Daje to wyobrażenie studentom o rzeczywistej pomocy porodowej, z możliwością wykonania korekcji wad położenia, ułożenia i postawy płodów. Na martwych źrebiętach studenci wykonują również krwawą pomoc porodową (fetotomię). Na koniec semestru przewidziane są teoretyczne ćwiczenia z cesarskiego cięcia i neonatologii. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Studenci poznają plan badania położniczego, nieprawidłowe ułożenia, położenia i postawy płodu (pracują na fantomie i martwych płodach). Pomoc porodowa bezkrwawa omawiana jest praktycznie w specjalnych fantomach z użyciem źrebiąt martwo urodzonych. Daje to wyobrażenie studentom o rzeczywistej pomocy porodowej, z możliwością wykonania korekcji wad położenia, ułożenia i postawy płodów. Na martwych źrebiętach studenci wykonują również krwawą pomoc porodową (fetotomię). Na koniec semestru przewidziane są teoretyczne ćwiczenia z cesarskiego cięcia i neonatologii.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z fizjologią i patologią rozrodu klaczy oraz z umiejętnością zastosowania pomocy porodowej.
Literatura podstawowa1) Kosiniak-Kamysz K., Wierzbowski S.,, "Rozród koni", Drukrol w Krakowie, s, 2004, s. .11-298 2) Dietz, O., Huskamp, B, "Praktyka kliniczna: konie", , Galaktyka, 2008, s. 631-713 3) Tischner, M., Kosiniak-Kamysz, K., Kierowany rozród koni, Drukrol w Krakowie, 1996, s. 1-204 4) Jackson, Peter G.G., Położnictwo weterynaryjne, Elsevier, 2004, s. 1-255
Literatura uzupełniająca1) Bielański, W, wyd. PWRiL, Rozród zwierząt, 1979r., tom , 1-489s. 2) Bielański, A., Tischner, M, wyd. Drukrol w Krakowie, "Biotechnologia rozrodu zwierząt , 1997r., tom , 1-631s. 3) Blanchard, Terry L. i wsp., wyd. Mosby, Manual of Equine Reproduction, 2003r., tom , 1-253s.
Uwagi