Rozród i położnictwo psów i kotów II

Reproduction and obstetrics of dogs and cats II

2026Z

Kod przedmiotu04SJO-RPPK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia , histologia, fizjologia , hodowla , patofizjologia, diagnostyka kliniczna
Wymagania wstępnewiedza z zakresu budowy i funkcji żeńskiego układu rozrodczego, podstaw patofizjologii i anatomii patologicznej, umiejętność klinicznego badania suk, pobierania próbek do badań laboratoryjnych
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się oraz zdobywają umiejętności praktyczne dotyczące planu badania ginekologicznego i na ciążę (suki i kotki), wziernikowania pochwy, pobierania wymazów, badania cytologicznego, techniki badania cytologicznego oraz oceny wymazów, badania klinicznego i ultrasonografii oraz diagnozowania zaburzeń płodności, owariohisterektomii u suk, owariohisterektomii u kotek, mastektomii częściowej i całkowitej, histeroskopii, lokalnego leczenia macicy, pobierania próbek śluzu macicznego do badań cytologicznych, cesarskiego cięcia u suk i kotek.
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studentów ze specyfiką rozrodu psów i kotów, klinicznymi i laboratoryjnymi metodami diagnostycznymi stosowanymi w rozrodzie, diagnozowaniem faz cyklu i owulacji, zaburzeniami czynności jajników i ich leczeniem (anoestrus, cieczka przedłużona, torbiele itp.), schorzeniami macicy (EPC) oraz metodami ich leczenia (chirurgiczne i konserwatywne), schorzeniami pochwy i sromu, czynnikami związanymi z niepłodnością u suk i kotek (zakaźne, metaboliczne, endokrynne ), antykoncepcją hormonalną i chirurgiczną u suk i kotek, fizjologią ciąży u suk i kotek oraz metodami jej diagnozowania /ultrasonografią, ciążą oraz jej zaburzeniami (ronienia, zamieranie zarodków, przedłużenie ciąży, subfunkcja c.z.), ciężkimi porodami oraz metodami pomocy porodowej, schorzeniami okresu poporodowego (SiPS, atonia macicy, krwawienie), schorzeniami neonatologicznymi, fizjologią noworodków, ich sztucznym odchowem, stanami zapalnymi gruczołu mlekowego, ciążą rzekomą, agalakcją, nowotworami gruczołu mlekowego i ich leczeniem
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studentów teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie fizjologicznego funkcjonowania układu rozrodczego oraz diagnozowania i leczenia zaburzeń rozrodu psów i kotów.
Literatura podstawowa1) Dubiel, A. (red., Rozród psów, Wyd.AR we Wrocławiu, 2004, s. 11-148, 2) England, G.C.W, "Rozród i położnictwo psów wg Allena", . SIMA WLW Warszawa,, 1998, s. 1-165 3) Max, A., Koty – Połoznictwo i rozród, Galaktyka Łódź,, 2010, s. 1-149 4) Wierzbowski, S. (red.), Andrologia, Wyd. Platan w Krakowie, , 1996, s. .1-432 5) Zduńczyk, S., Janowski,T , Zaburzenia rozrodu psów, Wyd. UW-M w Olsztynie,, 2010, s. 91-112, 13 6) Zduńczyk, S., Janowski,T , Kliniczne aspekty zaburzeń rozrodu psów i kotów, Wyd. UW-M w Olsztynie, 2020, s. 1-197 7) England G., von Heimendah A., Położnictwo i neonatologia psa i kota, Elsevier, 2014, s. 1-242
Literatura uzupełniająca1) Horzinek, M.C., Schmidt, V., Lutz, H. (red., wyd. Galaktyka Łódź,, Praktyka kliniczna: koty, 2005r., tom , 417-434s. 2) Krzymowski T. (red.), wyd. Wyd. UW-M w Olsztynie, Biologia rozrodu zwierząt. T. I, Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samic.", 2007r., tom I, .1-762.s. 3) Bielański, W, wyd. PWRiL Warszawa, Rozród zwierząt, 1979r., tom , 1-489s. 4) Niemand, H.G., Suter, P.F.(red.), wyd. Galaktyka Łódź, Praktyka kliniczna: psy", 2001r., tom , 903-957s. 5) Bielański, A., Tischner, M, wyd. Wyd. Drukrol w Krakowie, "Biotechnologia rozrodu zwierząt domowych, 1997r., tom , 1-631s.
Uwagi