Staż kliniczny – choroby ptaków

Clinical rotation - Diseases of poultry

2025L

Kod przedmiotu04SJO-SKCHP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającehodowla, fizjologia, biochemia, żywienie, mikrobiologia, immunologia, technologia w produkcji zwierzęcej
Wymagania wstępneznajomość hodowli ptaków, technologii w produkcji zwierzęcej oraz procesów fizjologicznych zachodzących u ptaków, mikrobiologii, immunologii, podstawowe techniki diagnostyczne
Opis ćwiczeńWykonywanie sekcji zwłok, pobieranie próbek do badań, szczepienia ptaków, wykonywanie testów diagnostycznych.
Opis wykładówNie ma wykładów.
Cel kształceniaNabycie umiejętności samodzielnej analizy i łączenia ze sobą faktów oraz samodzielnego doboru właściwych metod i narzędzi diagnostycznych przydatnych w celu prowadzenia kompleksowej opieki weterynaryjnej nad stadami drobiu w chowie wielkotowarowym.
Literatura podstawowa1) Mazurkiewicz M., Wieliczko A.(red), Choroby Drobiu , Wrocław, 2019 2) Y.M. Saif (red), Diseases of poultry. 12th ed, W. Blackwell, 2008 3) Rotkiewicz i wsp. , Patomorfologiczne metody badania zwierząt, Olsztyn, 1999
Literatura uzupełniająca1) praca zbiorowa, Avian Diseases , tom 2) praca zbiorowa, Magazyn Weterynaryjny, tom
Uwagi