Staż kliniczny - choroby koni II

Clinical rotation – Diseases of horses II

2026Z

Kod przedmiotu04SJO-SKCKII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceDiagnostyka kliniczna i laboratoryjna, Choroby wewnętrzne i zakaźne oraz chirugia i rozród zwierząt.
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna z zakresu chorób koni.
Opis ćwiczeńAKTYCZNE:Realizacja zajęć praktycznych z zakresu chorób koni, udokumentowana opisem przypadków klinicznych (w dzienniczku staży klinicznych)
Opis wykładów PRAKTYCZNE:Realizacja zajęć praktycznych z zakresu chorób koni, udokumentowana opisem przypadków klinicznych (w dzienniczku staży klinicznych).
Cel kształceniaNabycie praktycznych umiejętności lekarsko-weterynaryjnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób koni.
Literatura podstawowa1) Dietz O., Huskamp B., Praktyka kliniczna konie, Galaktyka, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi