Staż kliniczny - Choroby psów i kotów II

Clinical rotation – Diseases of dogs and cats II

2026Z

Kod przedmiotu04SJO-SKCPKII
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceDiagnostyka kliniczna i laboratoryjna, Choroby wewnętrzne i zakaźne oraz chirugia i rozród zwierząt.
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna z zakresu chorób psów i kotów.
Opis ćwiczeńPRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Realizacja zajęć praktycznych z zakresu chorób psów i kotów w liczbie 45 godzin, udokumentowana opisem przypadków klinicznych (w dzienniczku staży klinicznych).
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNabycie praktycznych umiejętności lekarsko-weterynaryjnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób psów i kotów
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) brak, tom
UwagiPrzedmiot realizowany w formie zajęć praktycznych. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych na uczelni, zajęcia realizowane są w formie on-line - interaktywna analiza i omawianie przypadków klinicznych.