Staż kliniczny – choroby psów i kotów I

Clinical rotation – Diseases of dogs and cats I

2025L

Kod przedmiotu04SJO-SKCPPKI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceDiagnostyka kliniczna i laboratoryjna, Choroby wewnętrzne i zakaźne oraz chirugia i rozród zwierząt.
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna z zakresu chorób psów i kotów.
Opis ćwiczeńPRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Realizacja zajęć praktycznych z zakresu chorób psów i kotów w liczbie 45 godzin, udokumentowana opisem przypadków klinicznych (w dzienniczku staży klinicznych).
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNabycie praktycznych umiejętności lekarsko-weterynaryjnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób psów i kotów
Literatura podstawowa1) Niemand HG, Suter P,, Niemand HG, Suter P, 2003r., "Praktyka kliniczna Psy", wyd. Galaktyka, 2) Fossum TW, 2009r., "Chirurgia małych zwierząt", wyd. Elsevier Urban& Partner, t.I/II/III, 3) Greene CE, 2010r., "Choroby zakaźne psów i kotów", wyd. Galaktyka, Galaktyka, 2009r
Literatura uzupełniająca1) brak, tom
UwagiPrzedmiot realizowany w formie zajęć praktycznych. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych, zajęcia prowadzone są w formie on-line - interaktywna analiza i omawianie przypadków klinicznych.