Staż kliniczny - choroby zwierząt gospodarskich II

Clinical rotation – Diseases of farm animals II

2026Z

Kod przedmiotu04SJO-SKCZGII
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceDiagnostyka kliniczna i laboratoryjna, Choroby wewnętrzne i zakaźne oraz chirurgia i rozród zwierząt.
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna z zakresu chorób zwierzą gospodarskich
Opis ćwiczeńStudent nabywa praktycznych umiejętności lekarsko-weterynaryjnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób zwierząt gospodarskich.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaNabycie praktycznych umiejętności lekarsko-weterynaryjnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób zwierząt gospodarskich
Literatura podstawowa1) Dirksen D., Grunder HD, Stobre M.,, Choroby wewnętrzne i chirurgia bydła, Galaktyka, 2009 2) Janowski H, Szweda W, Janowski T, "Szczegółowa patologia i terapia świń, t. I/II,, ART, , 1997 3) Wachnik Z, "Zarys chorób zakaźnych zwierząt", PAN., 2003r 4) Divers T.J., Choroby bydła mlecznego , t. 1-2, Elsevier, 2012
Literatura uzupełniająca1) Bednarski M., wyd. Apra – wetpress, Choroby bydła, 2015r., tom
Uwagi