Staż kliniczny – choroby koni I

Clinical rotation – Diseases of horses I

2025L

Kod przedmiotu04SJO-SKKI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceDiagnostyka kliniczna i laboratoryjna, Choroby wewnętrzne i zakaźne oraz chirugia i rozród zwierząt.
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna z zakresu chorób koni.
Opis ćwiczeńRealizacja zajęć praktycznych z zakresu chorób koni, udokumentowana opisem przypadków klinicznych (w dzienniczku staży klinicznych).
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNabycie praktycznych umiejętności lekarsko-weterynaryjnych w zakresie diagnozowania i leczenia chorób koni.
Literatura podstawowa1) Dietz O., Huskamp B., Praktyka kliniczna Konie , Galaktyka, , 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi