Technologia informacyjna

Information technology

2021Z

Kod przedmiotu04SJO-TECHNINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu informatyki - szkoła średnia
Opis ćwiczeń
Opis wykładówepetytorium z zakresu budowy komputera i poszczególnych części składowych komputera - jednostka centralna, urządzenia wejścia i wyjścia informacji. Struktura instytucji weterynaryjnych w kontekście wykorzystania technologii informatycznych, przykłady programów stosowanych w pracy lekarza weterynarii. Przykłady zastosowań komputera w dydaktyce – programy edukacyjne, encyklopedyczne, wyszukiwanie informacji i programów edukacyjnych w Internecie. ,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:Praktyczne zastosowanie programu Microsoft Teams jako platformy do nauki zdalnej na uczelniach wyższych. Wprowadzenie do Uczelnianej Sieci Komputerowej w tym obługa USOSweb, UL, OFFICE365 oraz praktyczne korzystanie z zasobów Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego, zasady przygotowania materiałów do publikacji na Portalu. Wprowadzenie do bioinformatyki wraz z ćwiczeniami praktycznymi z zakresu katalogowania informacji biologicznych, modelowania układów biologicznych i analiza sekwencji DNA. Praktyczne zastosowanie komputera w pakiecie programów użytkowych na przykładzie Microsoft Office - edytor tekstu – Word - tworzenie dokumentów według wzoru i własnych, formularzy, specjalnych druków, szablonów, arkusz kalkulacyjny – Excel. Eksport i import obiektów między programami pakietu Office. Programy do przetwarzania obrazu, Urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu, digitalizacja i obróbka grafiki. Internet jako forma komunikacji i dostępu do informacji- omówienie budowy i zasad działania sieci lokalnych i rozległych.Praktyczne wyszukiwane informacji na zadany temat w Internecie. Multimedia – program do przygotowania prezentacji komputerowej PowerPoint, praktyczne przygotowanie krótkiej prezentacji na zadany temat.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami korzystania z komputera, aplikacjami informatycznymi użytecznymi podczas studiowania i pracy zawodowej. Student nabędzie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji w sieci rozległej do nauki i opracowania konkretnych tematów.
Literatura podstawowa1) Grzegorz Płoszajski,, , Elementy informatyki – użytkowanie komputera", Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1999 2) Laurie Ann Ulrich, , Jak zrobić wszystko korzystając z Office XP , "PL Editio", 0000
Literatura uzupełniająca1) Maciej Ta, wyd. wyd. Mikom, , "Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym", tom 2) Sławik Mirosław, , wyd. wyd. Videograf Edukacja ., Podstawy obsługi komputera dla każdego", tom 3) Skorupski Andrzej, , wyd. wyd. WKiŁ, "Podstawy budowy i działania komputerów", tom 4) Rudowski Robert , , wyd. wyd. PWN Wydawnictwo Naukowe,, "Informatyka medyczna", , tom 5) Witold Sikorski, wyd. PWN Wydawnictwo Naukowe, "ECUK Podstawy technik informatycznych, 2006r., tom 6) nstrukcje obsługi omawianych programów, "przewodniki i pomoc zawarta w programach"., tom
Uwagi