Język obcy I

2022Z

Kod przedmiotu37-00-60-I
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Clare Antonia, Eales Frances, Oakes Steve, Wilson JJ, Speakout B2 , MacMillan, 2015 2) Funk Hermann, Kuhn Christina, studio [express], Cornelsen, 2017 3) Corpas Jaime,Garcia Eva,Garmendia Augustin , Aula Internacional 1 , Difusíon, 2010 4) Ślęzak, Agnieszka ; Tokarczyk, Olga, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi