Język obcy II

2022L

Kod przedmiotu37-00-60-II
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Idźkowska Jolanta, English for Veterinary Medicine , skrypt nieopublikowany, 2010 2) Funk Hermann, Kuhn Christina, studio [express], Cornelsen, 2017 3) Corpas Jaime, Aula internacional 2, LektorKlett, 2015 4) Clare Antonia, Eales Frances, Oakes Steve, Wilson JJ, Speakout B2, Macmillan, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi