Wychowanie fizyczne

Physical Education

2023Z

Kod przedmiotu38-00-SJ-WF
Punkty ECTS
Typ zajęć Wychowanie fizyczne
Przedmioty wprowadzającebiologia, wychowanie fizyczne
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień anatomi i biologii
Opis ćwiczeń FIZYCZNE:ĆWICZENIA:Doskonalenie umiejętności ruchowych, techniki i taktyki sportów drużynowych, sportów indywidualnych oraz zabaw ruchowych. Autorskie programy zajęć z elementami wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, aktywności prozdrowotnej. Pomiar sprawności fizycznej: testy sprawnościowe.
Opis wykładówNie dotyczy.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturą oraz piśmiennictwem z zakresu kultury fizycznej. Uzyskanie wiedzy i umiejętności do samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami gier i zabaw zespołowych oraz sportów indywidualnych.
Literatura podstawowa1) Różni autorzy., Podręczniki metodyczne z wychowania fizycznego, sportu i rekreacji., Różne wydawnictwa, 2018
Literatura uzupełniająca1) Polskie Związki Sportowe, wyd. Różne wydanictwa, Oficjalne przepisy wybranych dyscyplin sportowych., tom
UwagiBrak