Weterynaria - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5,5-letnie (11 semestrów)

Lekarz Weterynarii kierunek Weterynaria

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologia informacyjna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
5
25
II - Podstawowe
Anatomia zwierząt I
9
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
45
40
20
Biofizyka
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Biologia
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Biologia komórki
2,5
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia praktyczne
15
6
9
Chemia
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Histologia i embriologia I
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
15
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Anatomia zwierząt II
9
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
45
40
20
Biochemia I
5
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
30
21
9
Biostatystyka i metody dokumentacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Genetyka ogólna i weterynaryjna
5
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
30
6
24
Histologia i embriologia II
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
20
40
Ochrona środowiska
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Agronomia
1
ZAL-O
Wykład
15
Historia weterynarii i deontologia
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego
3
II - Podstawowe
Biochemia II
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Fizjologia zwierząt I
6
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Mikrobiologia I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Ekonomia weterynaryjna
1
ZAL-O
Wykład
15
Technologie w produkcji zwierzęcej
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
2
13
VII - Inne
Ochrona i wykorzystanie zwierząt doświadczalnych
0
ZAL
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
15
8
SUMA
31,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Język obcy II
4
EGZ
Ćwiczenia
60
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0

Wychowanie fizyczne
0
II - Podstawowe
Anatomia topograficzna
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Fizjologia zwierząt II
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Immunologia
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Mikrobiologia II
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
III - Kierunkowe
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka hodowlana
2
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
29,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Farmacja
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
16
Farmakologia weterynaryjna I
5
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia praktyczne
30
8
22
Patofizjologia
7
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
60
9
36
III - Kierunkowe
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna I
6
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia praktyczne
30
30
15
Parazytologia i inwazjologia I
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4,5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
30
30
15
SUMA
28,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Epidemiologia weterynaryjna
2
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia audytoryjne
15
13
2
Farmakologia weterynaryjna II
5
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia praktyczne
30
8
22
III - Kierunkowe
Chirurgia ogólna i anestezjologia
3
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
10
20
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna II
4
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia praktyczne
15
20
10
Diagnostyka obrazowa
4
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
18
19
11
Parazytologia i inwazjologia II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Patomorfologia I
5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
30
SUMA
27,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Toksykologia
5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
15
Weterynaria sądowa
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
5
10
III - Kierunkowe
Chirurgia zwierząt gospodarskich
3
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
10
20
Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich I
3
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
30
10
20
Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich I
3
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
23
9
21
Higiena środków żywienia zwierząt
4
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
30
20
10
Patomorfologia II
6
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
30
30
15
Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich I
5
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
30
30
15
SUMA
31,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Andrologia i unasiennianie
3
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
10
20
Chirurgia koni
4
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
20
13
27
Choroby ryb
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
2
13
Choroby wewnętrzne koni
4
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
20
13
27
Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich II
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
10
6
14
Choroby zakaźne koni
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
10
3
17
Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich II
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
13
6
18
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa I
4
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Patomorfologia III
3
EGZ
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
15
20
10
Praktyka kliniczna
4
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
2,5
ZAL-O
Praktyki
80
Rozród i położnictwo koni
4
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
25
10
25
Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich II
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
20
8
12
Zoonozy
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
39,5

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia psów i kotów
3
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
25
24
11
Choroby ptaków I
5
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
30
42
3
Choroby wewnętrzne psów i kotów
4
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
30
35
31
Choroby zakaźne psów i kotów
3
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
9
21
Choroby zwierząt futerkowych
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
2
13
Dietetyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego I
5
ZAL
ZAL-O

Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
30
36
9
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Prewencja weterynaryjna I
2
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
4
26
Rozród i położnictwo psów i kotów
4
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
30
10
20
SUMA
34,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
3
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
5
10
Choroby owadów użytkowych
2
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia terenowe
15
12
3
Choroby ptaków II
5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
30
28
2
Higiena mleka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prewencja weterynaryjna II
4
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
30
6
24
Staż kliniczny – choroby koni I
3
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
45
Staż kliniczny – choroby psów i kotów I
3
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
45
Staż kliniczny – choroby ptaków
2
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Staż kliniczny – choroby zwierząt gospodarskich I
3
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
45
VI - Praktyka
Praktyka kliniczna
4
ZAL-OCENA
Praktyki zawodowe
160
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
2,5
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
40,5

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru
9
Staż kliniczny – choroby koni II
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Egzamin
45
0
Staż kliniczny – choroby psów i kotów II
7
EGZ
ZAL-O
Egzamin
Ćwiczenia praktyczne
0
45
Staż kliniczny – choroby zwierząt gospodarskich II
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Egzamin
45
0
SUMA
30,0