Anatomia i embriologia ryb

Fish anatomy and embryology

2021L

Kod przedmiotu06S1-ANAIER
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi