Chów i hodowla ryb

Fish Rearing and Breeding

2023L

Kod przedmiotu06S1-CHIHR
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi