Hydrotechnika rybacka

Fishing hydrotechnology

2023Z

Kod przedmiotu06S1-HYDRYB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi