Matematyka i statystyka

Mathematics and statistics

2021L

Kod przedmiotu06S1-MATEIST
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi