Seminaria dyplomowe 1

Diploma Seminar 1

2023L

Kod przedmiotu06S1-MK-SEMD1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Żak, Warszawa, 1995 2) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi