Seminaria dyplomowe 2

Diploma Seminar 2

2024Z

Kod przedmiotu06S1-MK-SEMD2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi