Podstawy ekonomiki rybackiej

Fundamentals of fishing economics

2021L

Kod przedmiotu06S1-PEKRYBA
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi