Praktyka hodowlana 2

Breeding practice 2

2023L

Kod przedmiotu06S1-PHOD2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi