Prawo i zarządzanie w rybactwie

Laws And Management In Fishery

2022Z

Kod przedmiotu06S1-PIZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi