Paszoznawstwo i żywienie ryb

Fodder Science and Fish Nutrition

2023Z

Kod przedmiotu06S1-PIZR
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi