Propedeutyka rybactwa

Fishery propaedeutics

2021Z

Kod przedmiotu06S1-PROPERYB
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi