Rybactwo jeziorowe i rzeczne

Lake and River Fisheries

2022L

Kod przedmiotu06S1-RJIRZ
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi