Rekreacyjne użytkowanie wód

RECREATIONAL USE OF WATER

2023L

Kod przedmiotu06S1-RUZW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fenczyn J., Wędkarstwo jako aktywność rekreacyjna, , wyd. AWF, Kraków, , 1998 2) Owsiak J. , Uwarunkowania rozwoju turystyki na polskich śródlądowych drogach wodnych, rozwoju turystyki na polskich śródlądowych drowyd. Instytut Turystyki, Warszawa/Toruń, gach wodnych,, 2002 3) Zwoliński A., Ocena walorów turystyczno-rekreacyjnych sztucznych zbiorników (na przykładzie zbiorników nizinnych, Inst. Turystyki, Warszawa, 1992 4) Hall C.M., Härkönen T. (red.), Lake Tourism. An Integrated Approach to Lacustrine Tourism Systems, wyd. Clevedon: Channelview Press, 2006 5) Krzymowska-Kostrowicka A., Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wyd PWN, Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi