Systemy informacji przestrzennej w gospodarce rybackiej

Geographic Information Systems In Fisheries

2022Z

Kod przedmiotu06S1-SIP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi