Technologia przetwórstwa ryb

Fishing Technique

2024Z

Kod przedmiotu06S1-TPRYB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi