Urządzenia do przemysłowej produkcji ryb

Equipment for Industrial Fish Production

2023Z

Kod przedmiotu06S1-UDPPR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi