Wylęgarnictwo i podchów ryb

Fish brooding and breeding

2022L

Kod przedmiotu06S1-WYLIPR
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi