Ergonomia

Ergonomics

2022Z

Kod przedmiotu1800SX-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Batogowska A., Podstawy ergonomii , WSP Olsztyn, 1998 2) Górska E, "Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 3) Górska E., Tytyk E, Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1998 4) Jabłoński J, Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów, Wyd. Politechniki Poznańskiej., 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi