Anatomia i embriologia ryb

Fish anatomy and embryology

2021L

Kod przedmiotu1806S1-ANAIER
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grodziński Z., Anatomia i embriologia ryb, PWRiL, Warszawa, 1981 2) Kilarski W. , Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych, IRŚ, Olsztyn, 2007 3) Bielańska-Osuchowska Z., Kawiak J,, Struktura funkcjonalna komórek i tkanek, PWN, Warszawa, 1989 4) Długosz M., Demska-Zakęś K, Atlas anatomiczny ryb śródlądowych. Karp, ART, Olsztyn, 1997 5) Długosz M., Demska- Zakęś K,, Atlas anatomiczny ryb śródlądowych. Szczupak, ART, Olsztyn, 1995 6) Grodziński Z., Jura Cz., Krzanowska H., Szarski W., Embriologia, PWN, Warszawa, 1970 7) Ostrowski K, Histologia, PZWL, Warszawa, 1988
Literatura uzupełniająca
Uwagi