Biochemia

Biochemistry

2022Z

Kod przedmiotu1806S1-BIOCH
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Malinowska A., Biochemia Zwierząt, SGGW, 1997 2) Stryer L., Biochemia, PWN, 2003 3) Minakowski W., Biochemia kręgowców, PWN, 2007 4) Strzeżek J., Ćwiczenia z biochemii, UWM, 2006 5) Hames B.D., Krótkie wykłady – biochemia, PWN, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi