Biologia

Biology

2021Z

Kod przedmiotu1806S1-BIOLO
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Solomon E. P., Berg L. R., Martin D. W., Villee C.A., Biologia, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2000 2) Alberts B. (red)., Podstawy biologii komórki, PWN, Warszawa, 2005 3) Szweykowska A., Szwejkowski J. , Botanika 1. Morfologia, PWN, Warszawa, 2006 4) Szweykowska A., Szwejkowski J. , Botanika 2. Systematyka, PWN, Warszawa, 2006 5) Rajski A., Zoologia, Część ogólna, PWN, Warszawa, 1986 6) Wengris J., Kalamarz E., Zoologia systematyczna, ART., Olsztyn, 1985
Literatura uzupełniająca
Uwagi