Biologia wód

Aquatic ecosystems biology

2021L

Kod przedmiotu1806S1-BIOLOWOD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Allan J. D., Ekologia wód płynących, PWN, 1998 2) Lampert W., Sommer U., Ekologia wód śródlądowych, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi