Biologia ryb

Fish biology

2022Z

Kod przedmiotu1806S1-BIOLRYB
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Brylińska, Ryby słodkowodne Polski, t. 1, PWN. Warszawa , 2000 2) Opuszyński K., Podstawy biologii ryb, PWRiL Warszawa , 1983 3) Szypuła J. K. Więski, A. Rybczyk., Ćwiczenia z biologii ryb z wykorzystaniem arkusza MS Excel, AR. Szczecin , 2001 4) Załachowski W, Ryby, PWN, Warszawa, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi