Chemia

Chemistry

2021Z

Kod przedmiotu1806S1-CHEMIA
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bielański A, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1, PWN, 2002 2) Jones L. Atkins P.W., ., Chemia ogólna, cząsteczki, materia, reakcje, t. 1, PWN, 2009 3) Danikiewicz W,, Chemia organiczna, t. 1, Wyd. Szk. i Pedagog, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi