Chów i hodowla ryb

Fish Rearing and Breeding

2023L

Kod przedmiotu1806S1-CHIHR
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Guziur J, Rybactwo stawowe , Hoża” Warszawa, 2005 2) Wojda R., Karpie. Chów i hodowla, IRS Olsztyn, 2009 3) Goryczko K, Pstrągi. Chów i hodowla, IRS Olsztyn, 2008 4) Huet M., Textbook of Fish Culture. Breeding and Cultivation of Fish, Fishing New Books, Blaxwell, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi