Choroby ryb

Fish Diseases

2023Z

Kod przedmiotu1806S1-CHRYB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Antychowicz J., Choroby ryb śródlądowych, t. I, PWRiL, 2008, s. 492 2) Własow T., Guziur J., Higiena ryb i środowiska hodowlanego z profilaktyką chorób raków, t. I, Oficyna Wydawnicza Hoża, 2008, s. 152
Literatura uzupełniająca
Uwagi