Dobrostan organizmów wodnych

2021L

Kod przedmiotu1806S1-DOW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Phillips C., The Welfare of Animals, Springer Science + Business Media B.V., 2009 2) Johnston C., Jungalwalla P. , Aquatic animal welfare guidelines, National Aquaculture Council of Australia, 2000 3) Lirski A., Siwicki A.K., Wolnicki J. (red.), Wybrane zagadnienia dobrostanu karpia, Wydawnicto IRŚ, Olsztyn, 2007 4) Ashley P.J., Fish welfare: current issues in aquaculture, t. 104, Applied Animal Behaviour Science, 2007, s. 199–235 5) FSBI, Fish Welfare. Briefing Paper 2 , Fisheries Society of the British Isles, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi